บริษัท สหชัยไทยพืชผล จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2524 โดยโรงงานแห่งแรกตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ  ต่อมาได้ขยายกิจการไปยังจังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้สูงขึ้น โดยโรงงานในจังหวัดพะเยาสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2542 มีขนาดกว่า 250 ไร่ และถูกใช้เป็นโรงงานหลักสำหรับการผลิตขิงดองในปัจจุบัน

เนื่องจากโรงงานของเราตั้งอยู่ในพื้นที่แหล่งผลิตวัตถุดิบชั้นดี เราจึงสามารถประหยัดเวลาในการขนส่งและต้นทุนการผลิต รวมทั้งยังสามารถรักษาคุณภาพของขิงได้เป็นอย่างดี

บริษัท สหชัยไทยพืชผล จำกัด มีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรไทย สนับสนุนและส่งเสริมการปลูกขิง โดยจัดส่งนักวิชาการเข้าไปให้ความรู้แนะนำเทคนิคสมัยใหม่เพื่อเพิ่มรายได้ และสร้างงานให้เกษตรกรไทย บริษัทฯ เป็นผู้รับซื้อขิงจากชาวไร่ในแถบจังหวัดภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง ได้แก่จังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน แพร่ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก และเลย โดยรับซื้อขิงจากเกษตรกรโดยตรง ประมาณปีละ 5,000 ตัน

ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้มีการนำหลักเกณฑ์ของการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม หรือ GAP (Good Agriculture Practices) มาประยุกต์ใช้กับชาวไร่ขิง เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้และปลูกพืชอย่างมีระบบ ลดต้นทุนทางการผลิต สามารถป้องกันกำจัดศัตรูพืชได้อย่างถูกต้อง ที่สำคัญเกษตรกรจะสามารถสร้างตัวสร้างรายได้จากการขายผลผลิตที่สะอาดปลอดภัยได้อย่างยั่งยืน

ในปี พ.ศ. 2557 บริษัทฯ ได้การรับรองมาตฐาน GMP และ HACCP CODEX เพื่อยืนยันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขิงดองและขิงสไลซ์ และในปีเดียวกัน บริษัทฯ ยังได้การรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยา สำหรับการผลิตขิงดองและขิงสไลซ์ให้ได้มาตรฐานสำหรับห้างสรรพสินค้าและผู้ค้าปลีก

บริษัทสหชัยไทยพืชผล จำกัด มีความเชี่ยวชาญในการผลิตขิงด้วยประสบการณ์กว่า 35 ปี
มุ่งเน้นความพิถีพิถันและให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพการผลิตขิง ทั้งขิงดอง และขิงสไลซ์ เพื่อให้ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ของบริษัทสหชัยไทยพืชผล จำกัด เกือบทั้งหมด เป็นการส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศ โดยมีตลาดหลักอยู่ที่ญี่ปุ่น และอเมริกา

   

About 01
About 02
About 03

ชื่อบริษัท บริษัท สหชัยไทยพืชผล จำกัด
ปีที่ก่อตั้ง สำนักงานใหญ่และโรงงาน (จังหวัดสมุทรปราการ) พ.ศ. 2524
สาขาพะเยา พ.ศ. 2542
จำนวนพนักงาน พนักงาน 80 คน
ผู้รับเหมาช่วง 300 ราย
การรับรองคุณภาพ GMP
HACCP
Thai FDA
Thai Labour Standard
Halal
Thailand Trust Mark
BRC Global Standard for Food Safety
ผลิตภัณฑ์ ขิงดองเกลือ
ขิงดองสไลซ์
ที่อยู่

สำนักงานใหญ่
26/60 หมู่7 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

สาขาพะเยา
เลขที่ 68 หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง พะเยา 56000

สำนักงานใหญ่
สำนักงานใหญ่
สำนักงาน สาขาพะเยา
สำนักงาน สาขาพะเยา
โรงงานดองขิง สาขาพะเยา
โรงงานดองขิง สาขาพะเยา
โรงงานขิงสไลซ์ สาขาพะเยา
โรงงานขิงสไลซ์ สาขาพะเยา